Analýza konstrukce s využitím fázovaného výpočtu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářské práce se zabývá návrhem konstrukce zastřešení, jejím statickým posouzením a analýzou fází výstavby. Jedná se o zastřešení tenisové haly pomocí parabolických příhradových vazníků, které jsou tvořeny z oceli. V hale se nachází tři tenisové kurty a prostor na hlediště pro diváky. Celá konstrukce a výpočty jsou zpracovány ve statickém softwaru RFEM od firmy Dlubal. Pouze zatěžovací stavy jsou vypočítány ručně.
Bachelor thesis deals with the roof structure, its static assessment and analysis phases of construction. It is a roofing tennis hall parabolic trusses, which are formed from steel. In the hall there are three tennis courts and space for an auditorium for spectators. The entire structure and calculations are processed in a static software RFEM by the Dlubal. Only the load cases are calculated manually.
Description
Citation
ČEJKOVÁ, E. Analýza konstrukce s využitím fázovaného výpočtu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO