Autobusové nádraží - Posouzení vybraných částí ŽB konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení monolitické železobetonové stropní desky s průvlakem nad 2.NP a schodiště umístěném v 1.NP objektu Autobusového nádraží v Českém Krumlově. Konstrukce stropní desky byla řešena ve dvou verzích dle konstrukčního systému celého objektu a následně porovnána mezi sebou. Dále byl posouzen průhyb u původního návrhu schodiště.Pro vytvoření modelu konstrukcí a stanovení účinků vnitřních sil konstrukcí byl použit výpočetní program Scia Engineer 2015. Výstupy z programu jsou v závěru statického výpočtu ověřeny ručními zjednodušenými metodami. Návrh a posouzení prvků bylo provedeno na 1.MS únosnosti. Práce obsahuje statický výpočet , výkresy tvarů a výkresy výztuže řešených prvků.
The aim of the bachelor thesis is to design and to assess the cast-in-place reinforced concrete slab with supporting beam above the second floor and cast-in-place reinforced concrete staircase on the first floor in the building of bus station located in Český Krumlov. The structure of slab was designed in two versions according to considering different structural system of the building. Then, there was made comparison between them.As the next step,the staircase was assessed for deflection of the original structure. FEM computational software of Scia Engineer 2015 was chosen to model the structure and to obtain the internal forces.The outputs of software were verified by manual simplified methods.The proposal and assessment of the selected parts of the reinforced structure was made by limit state design.The bachelor thesis contains of static analysis , reinforcement drawings of selected parts.
Description
Citation
KREJČÍ, S. Autobusové nádraží - Posouzení vybraných částí ŽB konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO