Výpočtové posuzování energetické náročnosti budovy jako tepelného systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá popisem dokumentů, které jsou v současné době užívány ke stanovení energetické náročnosti budovy. Jedná se o Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a Energetický štítek obálky budovy (EŠOB). V práci jsou popsány stěžejní vlastnosti běžně používaných stavebních materiálů pro zajištění tepelné pohody v budově. Jedná se o tepelně izolační a tepelně akumulační vlastnosti materiálů.
This bachelor thesis describes documents that are nowadays exploited to determine energy performance of the building. The titles of these documents are Building energy performance certificate (PENB) and Energy label (EŠOB). The thesis describes the main properties of materials that are commonly used in civil engineering to achieve thermal comfort in the building. These properties are heat isolation and heat accumulation.
Description
Citation
ELIÁŠ, F. Výpočtové posuzování energetické náročnosti budovy jako tepelného systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO