Zastřešení víceúčelového sportovního objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je navrhnout a posoudit zastřešení dřevěné konstrukce víceúčelového sportovního objektu s rozpětím 40 m a délkou 60 m. Návrh objektu je umístěn v lokalitě Ústí nad Orlicí. Hala má tvar obloukové výseče. Konstrukce je navržena z lepeného lamelového dřeva, rostlého dřeva a ocelových nosných prvků. Hlavní nosné prvky jsou plnostěnné vazníky, staticky působící jako dvoukloubové oblouky. Stabilita vazníků je zajištěna vaznicemi a příčnými ztužidly. Ztužidla se nachází ve čtyřech polích. Čelní stěny jsou tvořeny paždíky a příhradovými sloupky.
The goal of this bachelor work is designed and reviewed the roof of the timber construction of multifunction sports structure, the span is 40 m and the length is 60 m. The design of the structure is located in Ústí nad Orlicí. The shape of the hall is arc sector. The structure is designed from glue laminated timber, solid timber and steel load bearing elements. The main load bearing elements are solid girders, which static function as two hinged arch. The stability of the girders is ensured by purlins and transverse stiffeners. The stiffeners are situated in four fields. Front sides are made by girts and truss columns.
Description
Citation
STEHLÍKOVÁ, I. Zastřešení víceúčelového sportovního objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO