Hodnocení stavu prefabrikované mostní konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením stavu prefabrikované mostní konstrukce na dálnici D46 u obce Drysice. Práce je obsahově rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá druhy prefabrikovaných mostních nosníků a jejich vadami. Dále přehledem metod pro průzkum těchto nosníků. Cílem praktické části je provedení prohlídky mostu, dokumentace stavu mostního objektu. Provedení laboratorních zkoušek betonu z nosníků nosné konstrukce v počtu 12 jádrových vývrtů. Vyhodnocení výsledků laboratorních zkoušek a klasifikace stavu mostního objektu.
This thesis deals with assessing the state of prefabricated bridge construction on the motorway D46 near the village Drysice. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on kinds of prefabricated bridge girders and their defects. Additionally an overview of methods for exploration of these girders. The goals of the practical part are visual inspection, documentation of the state of construction. Execution of laboratory tests of concrete girders in the number of 12 bores. Evaluation of results of laboratory testing and classification of the state of bridge construction.
Description
Citation
VÁLKOVÁ, M. Hodnocení stavu prefabrikované mostní konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO