Detached Family Residence

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Moja bakalárska práca sa venuje návrhu samostatne stojaceho rodinného domu. Ide o všestranný dizajn projektovej dokumentácie, ktorej výsledkom je možná realizácia objektu, ktorý vyhovuje normám Českej republiky ako aj potrebám užívateľa. Dom je navrhovaný ako dvoj-poschodová, nadzemná novostavba pre päť člennú rodinu. Technicky sa jedná o drevostavbu rámovej konštrukcie po príklade rodinných domov z USA,Kanady a Škandinávie,ktorá sa všeobecne označuje ako 2 by 4 (2x4) alebo Platform-Frame. Základy tvorí obvodový základový pás a betónové patky. Strecha je plochá s uhlom 2°. Izoláciu tvorí minerálna vata a polystyrén. Objekt je situovaný v časti Brno Modrice.
My thesis is dedicated to the proposal for a detached family residence. It is an universal design of project documentation, resulting in possible erection of building that meets the standards of the Czech Republic as well as needs of its user. The house is designed as a two-storey, above-ground new work for five membered family. Technically, it is a wood frame construction based on family houses from the USA, Canada and Scandinavia, which is commonly known as 2 by 4 (2x4) or Platform-Frame. Foundations consist of a peripheral strip foundation and concrete footing pads. The roof is considered as flat with an angle of 2 °. Insulation is mineral wool and polystyrene. The building is situated in the district Brno Modrice.
Description
Citation
SASKO, R. Detached Family Residence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO