Umělecká škola v Brně

Abstract
Z dříve vypracované studie v předmětu AG32, vznikla následující bakalářská práce, která tuto studii dále rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Téma práce má název Umělecká škola v Brně. Pro toto téma bylo uděleno místo stavby Kraví Hora, Brno, Veveří. Koncept byl do jisté míry ovlivněn svažováním terénu, který se snaží napodobit kaskádovitým umístěním objektů. Nedaleko pozemku se na severní straně nachází zahrádkářská kolonie, na jižní tenisové haly, na východní Budovu Z, Fakulty stavební v Brně a na západní park Kraví hora s hvězdárnou. Hlavní ideu tohoto projektu bylo vytvořit objekt za pomocí geometrie - výsledkem jsou tedy tři hmoty - výseče, které jsem získal průnikem několika různých kruhů a elips. Uspořádání objektů i střední amfiteátr ještě umocňují kaskádovitost. Škola má funkci vzdělávací s přidanou funkcí kulturně-vzdělávací, jelikož součástí je i polyfunkční sál a galerie výtvarného umění.
Earlier study in the subject AG32 gave form to the following bachelor’s thesis which further develops the study into the level of Building permit documentation and Documentation for execution of the project. The theme of this work is Art school in Brno. Location Kraví hora, Brno, Veveří was selected as a building site for this theme. The concept was considerably affected by the shape of current terrain, because it is trying to copy the terrain by cascading the arrangement of the buildings. Near the given site, there are private gardens on the North, tennis courts on the South, Building Z of the Faculty of civil enginering on the East and on the West, there is the Observatory and Planetarium located in the public park called Kraví hora. The main idea of this project, was to create masses using geometry - creating three objects - with the shape of circular sectors, which came up by intersecting a few different circles end ellipses. An arrangement of these objects with the amphitheater in the middle realy enhance the cascade terrain. The primary function of the Art school is educational with added secondary cultural-educational function for there is a multifunctional auditorium and an art gallery.
Description
Citation
SMIČKA, M. Umělecká škola v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Date of acceptance
2016-06-06
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO