Budova laboratoří ve Valašských Kloboukách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh nosné ocelové konstrukce jednopodlažní budovy laboratoří v lokalitě Valašské Klobouky. Půdorysné rozměry objektu jsou 27x42m a konstrukční výška 10,7m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena příhradovým vazníkem mansardového tvaru o sklonech 7,6° a 18,4° po vzdálenostech 6m. V konstrukci jsou použity otevřené průřezy. Návrhový model byl vytvořen v programu Dlubal RFEM 5.05. Návrh je proveden s ohledem na požadovanou spolehlivost a hospodárnost dle platných norem.
The bachelor’s thesis is focus on design of steel load-carrying structure of single storey laboratory building in locality Valašské Klobouky. Dimension‘s plan of structure are 27x42m and the height of the building is 10,7m. The main load-carrying structure is made by a mansard shaped truss girder with slopes 7,6°and 18,4° by distances 6 m. Open cross-sections are used in the structure. Design model was created by Dlubal RFEM 5.05 program. The design was made with regard to the required reliability and economy according to valid standards.
Description
Citation
GANGLBAUER, T. Budova laboratoří ve Valašských Kloboukách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO