Přestavba křižovatky Svatopluka Čecha × Pod Valy × Tovární v Uherském Brodě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této práce je navržení nového stavu problémově organizované úrovňové křižovatky ulic Pod Valy, Brodská, Tovární a Svatopluka Čecha v Uherském Brodě. Na křižovatce bylo provedeno sčítání intenzit dopravy. Varianta okružní křižovat-ky byla rozpracována podrobněji, jelikož byla vyhodnocena jako nejlepší řešení ze tří navrhovaných variant.
The aim of this thesis is to propose an upgrade of a problematic intersection of streets Pod Valy, Brodska, Tovarni and Svatopluka Cecha in Uhersky Brod. There has been conducted a calculation of the traffic intensity on this intersection. Based on this calculation, three possible options of an upgrade were proposed. The so-lution of a roudabout was elaborated in more detail, because it was evaluated as the most efficient option.
Description
Citation
MAREČEK, Z. Přestavba křižovatky Svatopluka Čecha × Pod Valy × Tovární v Uherském Brodě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO