Možnosti využití příměsí pro vodonepropustné betony

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena zejména na příměsi, které mají vliv na vodonepropustnost a další vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Tato problematika je navíc přiblížena krátkou částí týkající se zahraničního výzkumu. Dále se práce zaměřuje na normy a předpisy, které určují, jakých vlastností má beton používající se pro vodonepropustné konstrukce dosahovat a popisuje i problematiku těchto konstrukcí. V praktické části je vyhodnocen vliv popílku, strusky a mikrosiliky na konzistenci, vývin hydratačního tepla, pevnost, vodonepropustnost, mrazuvzdornost a objemové změny betonu.
Bachelor thesis is mainly focused on additions, that have impact on water impermeability and other properities of fresh and hardened concrete. This issue is also described in short section, which is took from foreign reaserch. Thesis further discusses about the standards and regulations that determine, what properties should have waterproof constructions. Experimental part is showing influence of fly ash, slag and silica fume on conzistency, hydratation heat development, strenght, water impermeability, frost resistance and volume changes of the concrete.
Description
Citation
ROHÁČEK, L. Možnosti využití příměsí pro vodonepropustné betony [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO