Kogenerační jednotky na čistírně odpadních vod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Aktuálním tématem je hospodaření s energií a je nezbytné využívat obnovitelné zdroje. Patří k nim i bioplyn, který vzniká při anaerobní stabilizaci kalu na čistírně odpadních vod. Tato práce se zabývá v první části rešerší legislativy z oblastí čištění odpadních vod, kalového hospodářství a kogenerace. Dále se věnuje produkci a využití cenného bioplynu pro výrobu elektrické a tepelné energie. V závěrečné části jsou navrženy alternativy řešení dosluhující kogenerační jednotky na ČOV Žďár nad Sázavou. V první variantě je navržena nová jednotka od společnosti Tedom, ve druhé je provedení generální opravy firmou Tedom a třetí je výměna motoru od firmy Motorgas. Všechny varianty jsou ekonomicky zhodnoceny a vybrána nejvýhodnější, kterou je výměna motoru.
Energy management is topical issue and we have to solve this global problem. There is also an option to exploit the renewable energy. The source might be biogas produced during anaerobic sludge stabilization. This bachelor thesis deals with using biogas in cogeneration units at sewage water plant. First section covers the main Czech and EU legislation and regulations in the field of water treatment, sewage sludge treatment and cogeneration. The next section is devoted to production of biogas and possibility of utilization in cogeneration. The thesis divides cogeneration systems and mentions the main parameters such as energy efficient and wattage. Local and European companies are chosen from the fields of manufacturer. The practical part deals with designing of cogeneration unit at sewage water plant Zdar nad Sazavou. According to calculated and measured parameter adequate unit from local manufacturer Tedom is chosen. Moreover, there are other solutions for replacing the engine in the current unit (by Tedom) or general repair (by Motorgas). All options are evaluated from the view of profitable investment. The conclusion is that It would be preferable to replace the engine.
Description
Citation
HOFERKOVÁ, L. Kogenerační jednotky na čistírně odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO