Nové autobusové nádraží v Humpolci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Autobusové nádraží se nachází zhruba 300 m od železniční stanice a je majetkem společnosti ICOM Transport a.s., který se rozhodl z důvodu naddimenzovanosti nádraží přesunout ho do areálu svého sídla a stávající prostor nádraží prodat. Důvodem je také to, že všechny dálkové autobusy na současné autobusové nádraží nezajíždí a využívají autobusové zastávky blíže k centru. Zázemí v podobě čekárny je již na místě nově plánovaného autobusového nádraží vybudováno. Cílem bakalářské práce je navrhnout několik variant autobusového nádraží a porovnat je i s návrhem, který nám předložil ICOM Transport a.s.
The bus station is situated approximately 300 meters from the train station and is property of ICOM Transport a.s. company, which decided to both move the bus station to its headquarters premises due to the overdimensionality of station, and to sell the area. The other reason is the fact that coaches do not stop at current bus station and instead use bus stops which are closer to the city center. The base in the form of a waiting room is already in place of the newly planned bus station. The aim of this bachelor thesis is to propose several options of bus station and compare them with the proposal put forward by ICOM Transport a.s.
Description
Citation
SEJKORA, J. Nové autobusové nádraží v Humpolci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO