Vzduchotechnika polyfunkčního domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
První část této bakalářské práce se zabývá problematikou požární bezpečnosti ve vzduchotechnice. Druhá část se zaobírá návrhem nuceného větrání v prostorách polyfunkčního objektu. Jednotlivé části objektu jsou určené pro kancelářské účely, provoz kadeřnictví, fitness klubu a prostory určené k bydlení. V první řadě je objekt posouzen z hlediska tepelného výkonu a další postupy souvisí s návrhy jednotlivých vzduchotechnických zařízení (stanovení průtoků vzduchu, návrh distribučních prvků, dimenze potrubí, návrh vzduchotechnických jednotek a útlum hluku). V poslední části je zpracována dokumentace pro realizaci těchto vzduchotechnických zařízení.
The first part of the Bachelor's thesis deals fire safety issue in the air conditioning. The second part solves the proposal of forced ventilation in the premises of multifunctional building. Each parts of building are designed for a offices purposes, hairdresser's, fitness club and areas for a living. At first, the object is evaluated according a thermal performance and other processes are related with the design of air conditioning equipments (determination of airflows, proposal of distribution elements, dimension of conduits, design of air handling units and reduction of noise). Documentation for implementation of this air conditioning equipments is elaborated at the last part of this work.
Description
Citation
CÍSAŘ, M. Vzduchotechnika polyfunkčního domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO