Deskový most s FRP výztuží

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem nového deskového mostu přes řeku Svitavu. Vyztužení nosné mostní konstrukce s délkou 12,89 m a plným obdélníkovým průřezem je provedeno FRP pruty a porovnáno s nepředepjatou ocelovou výztuží. Účinky zatížení jsou vypočteny pomocí programu SCIA Engineer 14 a výsledky srovnány s ručním výpočtem. Nosná konstrukce je posouzena na mezní stavy únosnosti a použitelnosti podle ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 1992-2 a fib TG 9.3.
The Bachelor's thesis deals with a design of a new slab bridge over the Svitava river. As a reinforcement for load-carrying construction with the lenght of 12,89 m and a full rectangle cross secion FRP bars were used and compared with nonprestressed steel. The calculation of load effects is solved by Scia Engineer 14 and results are checked manualy. The load-carrying construction is assessed for the ultimate limit state and the serviceability limit state according to ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 1992-2 and technical report fib TG 9.3.
Description
Citation
PARAVAN, M. Deskový most s FRP výztuží [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO