Rodinný dům s projekční kanceláří

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je samostatně stojící novostavba rodinného domu s projekční kanceláří. Jednotlivé funkční části mají samostatný vchod a nejsou dispozičně propojeny. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a je navržen jako komfortní bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Jednopodlažní provozovna, která stavebně navazuje na obytnou část stavby je určena pro majitele objektu a 6 zaměstnanců. Budova je založena na základových pasech z prostého betonu a vyzděna ze stavebního systému HELUZ. Obvodové stěny jsou zaizolovány kontaktním zateplovacím systémem ETICS z minerální vlny. Střecha je řešena jako plochá, s hydroizolační vrstvou tvořenou asfaltovými pásy.
The subject of this bachelor’s thesis is a newly bulit family house with a design office. The building consists of two main parts. Both parts have its own entrance and are not interconnected. The first part of the building, a two storey family house, is designed for a family of four. The design office is a single-storey building intended for 6 employees and an owner of the building. The structure is based on strip foundations made of plain concrete. The walls and ceilings are made of the Heluz system. The perimeter walls are insulated with ETICS mineral wool insulation composite system. The building has a flat roof with an asphalt waterproofing system.
Description
Citation
VÁŇA, J. Rodinný dům s projekční kanceláří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO