Zastřešení víceúčelové haly v Lipníku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce zastřešení víceúčelové haly v Lipníku v různých materiálových variantách – dřevo, ocel. Příčnou vazbou jsou dvoukloubové / trojkloubové , příhradové / plnostěnné oblouky o rozpětí L = 25m a výšce h = 12,5m. Oblouky jsou kloubově uloženy na ocelovém čepovém spoji. Vazbu mezi oblouky zajišťují vaznice délky 5m. Prostorovou tuhost zajišťují příčná a podélná ztužidla.
This bachelor´s thesis deals with a design of load-bearing roofing structure of the multipurpose hall in Lipnik in various material variants – wood, steel. The main truss /solid panel is a double-hinged / three-hinged arch with a span L = 25m and a height h = 12,5m. Arches are supported on the foundation by means of steel pivot joints. The connection between arches, are provided by the purlins, their length is 5m. A spatial rigidity of the structure is provided by the cross and longitudinal bracings.
Description
Citation
GELOVÁ, M. Zastřešení víceúčelové haly v Lipníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO