Vývoj sídla podle jeho interpretace na mapách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce se zabývá vývojem zákresu města Havlíčkův Brod na dostupných kartografických dílech od nejstarších až po současné. Jedná se o topografické a katastrální mapy, orientační plány a veduty. Práce se také věnuje posouzení přesnosti zákresu města na vybraných kartografických dílech.
The thesis deals with development of drawings of the city Havlíčkův Brod in available cartographical documents; going chronologically from the oldest to the most recent one. The materials in question include cadastral maps, floor maps and ground plans. Some of used cartographical documents were further analysed and evaluated accordingly for their accuracy of presented drawings.
Description
Citation
KOVÁŘ, O. Vývoj sídla podle jeho interpretace na mapách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO