Návrh betonové lávky pro pěší

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je návrh lávky pro pěší na zadaném místě. Byly vypracovány tři varianty přemostění, z nichž byla jedna vybrána pro podrobný návrh a posouzení. Konstrukce lávky je navržena jako rám s vetknutými pilotami a s kloubem v místě připojení piloty na základ. Pro výpočet účinků zatížení byl použit program Scia Engineer, posouzení bylo provedeno převážně pomocí MS Excelu a ručními výpočty a výkresy rýsovány v programu AutoCAD. V práci je řešeno předpětí konstrukce, krátkodobé a dlouhodobé ztráty, mezní stavy únostnosti a použitelnosti a výkresy výztuže.
The aim of the thesis is to design a footbridge at the specified location. There have been developed three variants of bridge, which one was selected for detailed design and check. Construction of the footbridge is designed like a frame with fixed foundation piles and hinge attached at the point of connection to the foundation piles. For the calculation of load effects was used Scia Engineer, for the assessment was using MS Excel and manual calculations and drawings drawing in AutoCAD. In this work is done preload design, short- and long-term losses, ultimate and serviceability limit state and reinforcement drawings.
Description
Citation
HLAVÁČEK, M. Návrh betonové lávky pro pěší [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO