Aktualizace GIS účelové sítě FAST v lokalitě Dolní Morava

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je aktualizace geografického informačního systému v lokalitě Dolní Morava. Jedná se o doplnění a utřídění databáze všech bodů používaných pro výuku v terénu. Nová aplikace byla vytvořena v programu ArcGIS.
The subject of bachelor´s thesis is updating of geographic information system in the area of Dolní Morava. Namely, the database of all points used for field training will be sorted out and completed by missing points. The new application will be created in ArcGIS environment.
Description
Citation
VOZDOVÁ, K. Aktualizace GIS účelové sítě FAST v lokalitě Dolní Morava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO