Racionalizační projekt výroby vzduchových filtrů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá racionalizací pracoviště pro výrobu vzduchových a palivových filtrů ve společnosti MANN - HUMMEL (CZ) s.r.o., která povede ke snížení rozpracovanosti a navrhnutí optimální směnné výrobní dávky na základě naměřených a vyhodnocených časů jednotlivých výrobních operací. Součástí práce je návrh dispozičních řešení pracoviště s výběrem optimální varianty, která zajistí zkrácení a zpřehlednění toku materiálu výrobou.
This thesis deals with rationalization layout of air and fuel filters production in the company MANN-HUMMEL (CZ) s.r.o., which ensures minimization of work in process and design optimal load of production on the basis measured and analyzed times operations of production. Part of thesis is the design layouts of workplace with selection of optimal variation which provides shortening and better overview on flow of material production.
Description
Citation
BUĎA, V. Racionalizační projekt výroby vzduchových filtrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. (místopředseda) prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan (člen) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Jaký je aktuální stav v podniku? Má podnik nějaký program pro organizaci výroby? Jaká je kontrola na výstupu z hlediska počtu kusů? Jedná se o stoprocentní kontrolu? Uvažoval jste ve Vaší práci paletizaci? Jaká je míra jakosti u vyráběného sortimentu? Jak se kontrolují filtry? Na co se zkouší filtry?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO