Určení pohybu skalních bloků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá určováním posunů skalních bloků nad propadáním potoka Bílá voda, nedaleko obce Holštejn v oblasti Moravského krasu. Práce je navázána na výsledky z předešlých let 2004 - 2013. Cílem je zaměření etapy č. 20 na začátku července roku 2015, následné zpracování naměřených dat a vyhodnocení dosažených posunů. Výsledky jsou vzájemně analyzovány a porovnávány s výsledky z předchozích let.
My bachelor thesis deals with the determination of rock blocks movement above subsidance of Bílá voda stream, not far away from Holštejn village, in the area of Moravský kras. The thesis is connected with the results of previous years since 2004 until 2013. The accomplishment is to successfully measure the stage number 20 in the beginning of July 2015, then process the measured data and thereafter evaluate the achieved movements. The results are mutually analyzed and compared with the results of previous years.
Description
Citation
SLOVÁČEK, J. Určení pohybu skalních bloků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO