Umělecká škola v Brně

Abstract
Tématem projektu je návrh novostavby umělecké školy v lokalitě Brno-Střed, Veveří. Pozemek se nachází v klidové oblasti Kraví Hora poblíž Hvězdárny a planetária Brno. Návrh spočívá v zachování klidové oblasti vytvořením parku, jehož součástí je navrhovaná umělecká škola. Fasáda školy je tvořena perforovaným ocelovým pochromovaným plechem. Zvolením tohoto fasádního prvku jsem chtěla docílit propojení a splynutí budovy s okolní přírodou. Objekt je složen ze dvou rozdílných hmot, které jsou vzájemně sjednoceny předsazenou fasádou. Tato celistvost je narušena třemi vstupními halami, které mají zasklenou fasádu. Budova je funkčně členěna na 3 části – vedení školy, výuka (umístění jednotlivých oborů), reprezentativní část (sál, kavárna, výstavní prostory), které jsou vzájemně propojeny. Celý areál umělecké školy slouží k odpočinku, výuce a rozvíjení svých uměleckých dovedností.
The theme of the project is concept of new building of Art School in locality Brno-Střed, Veveří. The land is located in silence area Kraví Hora close to Observatory and planetarium Brno. Concept consists in conserving silence area by creation a park, which includes designed Art School. Facade of school is made by perforated, chrome-plated, steel iron. This facade component was selected because of achieving a bonding and a coalescence between building and surrounding nature. The object contains two different substances reciprocally unificated by hanging facade. This integrity is disorganized by three entrance vestibules with class-covered facade. Building is functionally divided into three parts – school management, education (situation of particular branches), representative part (auditorium, café, exhibition space). These parts are interconnected. The entire complex of oborArt School is used to relax, education and developing artistic skills.
Description
Citation
HLUBINKOVÁ, M. Umělecká škola v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Date of acceptance
2016-06-07
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO