Rodinný dom so zubnou ordináciou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu se zubní ordinací. Jedná se o dvoupodlažní objekt, kde v prvním nadzemním podlaží je navržena zubní ordinace. Při návrhu objektu se kladl důraz na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, stavebně - technické řešení, tepelně technické a součástí bylo i posouzení požární bezpečnosti. V druhém nadzemním podlaží se nachází bytová jednotka. V objektu jsou navrženy dva typy střech – vazníková a pochozí plochá střecha.
The subject of this bachelor’s thesis is newly built family house with dental surgery. In the first floor of this two storey building is situated the dental surgery. The emphasis is put on accessibility for disabled person, construction and technical solutions, thermal engineering, and fire safety requirements. In the second floor, there is situated the housing unit. The building is roofed by two types of roof – truss girder roof and flat roof .
Description
Citation
CHMULÍKOVÁ, M. Rodinný dom so zubnou ordináciou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO