Tvorba účelové mapy v systému Microstation

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá zameraním a tvorbou účelovej mapy v meste Nové Mesto nad Váhom, lokalita park Dominika Štubňu - Zámockého - starý židovský cintorín. Vytvorená podľa smerníc pre tvorbu účelových máp. Výsledkom bakalárskej práce je účelová mapa, ktorá bude použitá ako podklad pre rekonštrukciu a úpravu okolia parku.
This thesis deals with the geodetic survey and creation of the thematic map in town Nove Mesto nad Vahom, lokation the park - Dominik Stubnu - Zamocky - old jewish cemetery. Created according to direction for creating thematic maps. The result of the thesis is thematic map, which will be used as a basic for reconstruction and conversion of the area the park.
Description
Citation
HRUŠOVSKÁ, A. Tvorba účelové mapy v systému Microstation [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO