Rodinný dům, Velké Hoštice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V mé bakalářské práci jsem se zabýval návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu. Objekt se nachází na katastrálním území obce Velké Hoštice, na parcele č. 783/93. Jedná se o samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený rodinný dům s plochou střechou a jedním garážovým stáním v mírně svažitém terénu. Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z vápenopískových tvárnic Sendwix, zateplené kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Stropy jsou navrženy jako spojitá monolitická deska. Objekt je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s aktuálním zněním platných zákonů, vyhlášek a norem.
My bachelor thesis deals with designing and drafting a project documentation for a house construction. The object is located at the cadastral area of Velké Hoštice at a parcel no. 783/93. It is a standalone, two-story house without a cellar and with a flat roof and one parking spot in a mildly sloped terrain. Vertical load-bearing structures are constructed from sand-lime blocks Sendwix and insulated by contact thermal insulation system ETICS. Ceilings are designed as single monolithic slab. The house is designed for a four-member family. The project documentation is drafted in accordance with the current version of laws, ordinances and regulations.
Description
Citation
TOMÍČEK, D. Rodinný dům, Velké Hoštice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO