Silikátové materiály se zvýšenou elektrickou vodivostí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato práce se zabývá elektrickými vlastnostmi cementových a aluminosilikátových materiálů používaných ve stavebnictví. Prezentuje souhrn používaných funkčních plniv za účelem zvýšení elektrické vodivosti kompozitů a jejich vlastnosti. Zabývá se měřenými elektrickými veličinami a použitím kompozitů se zvýšenou elektrickou vodivostí. V experimentální části byl zkoumán vliv různého množství grafitového prášku na vlastnosti alkalicky aktivované strusky. Posuzovány byly vlastnosti elektrické, mechanické a mikrostruktura. Ta byla zkoumána rtuťovou porozimetrií a zhodnocena pomocí snímků z elektronového mikroskopu.
This bachelor thesis deals with electrical properties of cement- or aluminosilicate-based materials used in building industry. It presents the summary of the most commonly used functional fillers with ability to increase conduction of the composites and theirs characteristics. Thesis also deals with measured electrical properties and applications of composites with enhanced electrical conductivity. In the experimental part, the influence of graphite powder concentration on the characteristics of alkali activated slag was examined. Electrical, mechanical properties and microstructure was observed. Microstructure was examined by means of mercury porosimetry and scanning elektron microscopy.
Description
Citation
MÍKOVÁ, M. Silikátové materiály se zvýšenou elektrickou vodivostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO