Jeřábová dráha pro překladiště kontejnerů v Moravském Krumlově

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce je zaměřena na návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce venkovní jeřábové dráhy pro mostový jeřáb sloužící k manipulaci s kontejnery. Konstrukce je umístěna v Moravském Krumlově. Na jeřábové dráze pojíždí mostový jeřáb o nosnosti 50/12,5 t s parametry pro zdvihovou třídu HC3 a kategorii únavových účinků S5. Celková délka jeřábové dráhy činí 50 m a rozchod dráhy je 28,5 m o celkové výšce 13m nad terénem. Hlavní nosník jeřábové dráhy tvoří svařovaný jednoose symetrický I profil doplněný příhradovým vodorovným výztužným nosníkem. Prostorovou tuhost zajišťují v příčném směru sloupy, v podélném směru brzdné ztužidlo. Sloupy jsou navrženy jako plnostěnné, tvaru dvouose symetrického I profilu. Nosné konstrukce jsou navrženy z oceli pevnostní třídy S355, sloupy jsou navrženy z oceli S235.
The aim of this paper is focuses on the design and to check of a supporting steel structure of an outdoor crane runway for an overhead crane for container manipulation. The structure is located in Moravský Krumlov. The crane with carrying capacity 50/12,5 t, hoisting class of appliance HC3 and claffication of fatigue actious s5 moves on a track. Total length of the runway is 50 m with span of the crane bridge 28,5 m of a total height 13 m above the terrain level. Crane runway beam of the main crane track consists of a welded single symmetric I profile, and is accompanied by trussed surge girder of crane runway beam. Spatial rigidity of the structure is provided by columns in a lateral direction, and by braking bracing in the longitudal direction. The columns are designed as a plate column, in the shape of double symmetric I profile. The load-carrying structures are made from a S355 steel grade, while the columns are made from a S235 steel grade.
Description
Citation
ROBOTKA, D. Jeřábová dráha pro překladiště kontejnerů v Moravském Krumlově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO