Rodinný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce zpracovává novostavbu rodinného domu na Klepačově. Rodinný dům je samostatně stojící, dvoupodlažní a částečně podsklepený. Objekt je navržen z keramických tvárnic POROTHERM. Suterénní zdivo je z BEST tvárnic. Stropní konstrukce jsou provedeny ze systému POROTHERM strop a panelů SPIROLL. Zastřešení objektu je tvořeno valbovou střechou a plochou střechou.
This bachelor thesis prosesses newly-built single-family house in Klepačov. This detached house has two floors and partial basement. The building is designed using ceramic block POROTHERM and BEST block for basement walls. Ceiling structures are made from the system POROTHERM ceiling and SPIROLL panels. The house is covered by a hipped roof and flat roof.
Description
Citation
MUSILOVÁ, H. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO