Obnova fary ve Vyškově

Abstract
Bakalářská práce řeší rekonstrukci bývalé fary a její přístavbu . Objekt se nachází v historickém centru města Vyškova. Forma ochrany je městská památková zóna. Objekt fary bude zrekonstruován a postaví se nová tělocvična, která reaguje na nedostatečný počet sportovních zařízení v centru Vyškova. Dostavba je navržena tak, aby zachovala ve městě zeleň. Objekty budou využívány pro duchovní účely, komerční využití i jako vyžití pro děti a mládež. Počítá se také s parkovými úpravami a vytvořením veřejného prostoru v blízkém okolí.
The thesis solves the reconstruction of the rectory and its extension. The building is located in the historical center of Vyskov. The form of protection is the urban zone. The building will be renovated rectory and build a new gym, which responds to an insufficient number of sports facilities in the center of Vyskov. The building is designed to maintain in green. Objects will be used for spiritual purposes, commercial exploitation as activities for children and youth. There will also be park landscaping and creating a public space in the neighborhood.
Description
Citation
FOGAŠOVÁ, J. Obnova fary ve Vyškově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Date of acceptance
2016-06-07
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO