Vývoj polymerního reprofilačního materiálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Sanace betonových konstrukcí jsou důležitým a neustále se vyvíjejícím odvětvím, kde vývoj nových, progresivních materiálů přispívá ke zvýšení kvality a efektivnosti celého sanačního procesu. Tato práce je zaměřena na vývoj polymerního reprofilačního materiálu, který je schopen odolávat podmínkám energetického průmyslu a dalších průmyslových provozů a současně efektivně využívá druhotných surovin. Práce obsahuje detailní přehled legislativních zkoušek jednotlivých vlastností a předkládá návrh receptur odpovídající polymerní reprofilační hmoty, včetně návrhu její aplikace a předúpravy vstupních surovin.
Rehabilitation of concrete constructions is important and constantly evolving industry, where development of new, advanced materials contribute to increasing the quailty and effectivness of the remedation process. This work is focused on the development of repairing polymeric material that is able to withstand the conditions of the energy industry and other industrial operations, while effectively utilizing recycled materials. The thesis contains a detailed overview of legislative tests of individual properties and is proposing recipes of appropriate repairing polymeric materials, including a proposal for its application and the pretreatment of input materials.
Description
Citation
JUŘIČKA, V. Vývoj polymerního reprofilačního materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO