Přírodní koupaliště pro malou obec

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá přírodními koupacími biotopy. V první části se zaměřuje na princip čištění vod přírodního koupaliště, zařízení sloužící k provozu, vlastnosti vody, vhodnými druhy rostlin a právními předpisy udávanými státem. Ve druhé části představuje tři vybrané přírodní koupaliště na jižní Moravě, porovnává vybrané ukazatele v koupací vodě a zdrojové vodě přírodního biotopu. Nejprve vyobrazuje grafický průběh teploty, průhlednosti a znečištění v konkrétním biotopu a poté srovnává jednotlivé biotopy mezi sebou s ohledem na vyhlášku Ministerstva zdravotnictví.
Bachelor thesis deal with natural swimming biotope. In the first part concetrates on the principle of water purification natural swimming pool, a device used for the operation, properties of water, right sort of plant and regulations dictated by the state. In the sekond part presents free selected natural swimming pool in southern Moravia, compares selected indicators in bathing water and source water in natural biotope. At first depots graphic progres sof temperature, transparency and pollution in a particular biotope and then compares individual biotope between them with respect to the notice of the Ministry of Health.
Description
Citation
MRKÝVKA, M. Přírodní koupaliště pro malou obec [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO