Hodnocení účinku krystalizačních přísad na trvanlivost cementových kompozitů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá studiem krystalizačních materiálů a jejich vlivu na trvanlivost betonu. V teoretické části práce jsou podrobně rozebrány charakteristiky krystalizačních materiálů, včetně jejich rozdělení a způsobu použití. Dále jsou specifikovány hlavní faktory ovlivňující trvanlivost betonu a provedena komplexní rešerše testování krystalizačních materiálů. Na základě získaných poznatků bylo v experimentální části provedeno zkoušení těchto materiálů aplikovaných na samozhutnitelném betonu. Jednalo se mimo jiné o zkoušení v agresivním prostředí, zkoušky permeability a pevnosti na zatvrdlém samozhutnitelném betonu.
This bachelor´s thesis deals with the study of crystalline materials and their effects on the durability of concrete. The theoretical part of this thesis focuses on the detailed analysis of the characteristics of crystalline materials, including their division and use. It also particularizes the main factors influencing the durability of concrete and provides an overall research of crystalline materials testing. Based on the findings, the experimantal part focuses on the examination of crystalline materials applied to self-compacting concrete. The examination included, among other things, testing in aggresive environment and strength and permeability test carried out on set SCC.
Description
Citation
ROUBAL, D. Hodnocení účinku krystalizačních přísad na trvanlivost cementových kompozitů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO