Hangár pro malá letadla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh ocelové nosné konstrukce hangáru pro malá letadla,umístěného v lokalitě Brněnského letiště. Jako základní materiál byla zvolena ocel S355. Půdorys objektu je obdélníkový o rozměrech 42,0 m x 36,0 m a výška uprostřed rozpětí stavby je 13,9 m. Nosná konstrukce střechy je tvořena soustavou příhradových vazníků. Vzdálenost jednotlivých vazeb jsou 4 m. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna příčnými a podélnýmí ztužidly. Výpočtový model byl proveden pomocí softwaru Dlubal RFEM 5.06. Konstrukce je navržena dle platných norem ČSN EN.
The goal of this bachelor’s thesis is the design of steel loadbearing structure of the hangar for small planes, situated at the locality of the Brno airport. As the basic material was chosen steel S355. The plan of the object is rectangular with the dimensions 42,0 m x 36,0 m and the height of the building in the middle of its span is 13,9 m. The supporting structure of the roof is formed by a system of truss girder. The distance between each crosslink is 4 m. The spatial ridigity is provided by transverse and longitudinal stiffeners. Computational model was created by using the software Dlubal RFEM 5.06. The structure is designed according to standards ČSN EN.
Description
Citation
SUROVEC, D. Hangár pro malá letadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO