Studium objemových změn polymercementových malt

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na sledování objemových změn polymercementových malt. Za použití tuzemské a zahraniční literatury jsou zpracovány rešerše, které popisují cementové malty obecně se zaměřením na probíhající chemické a fyzikální procesy. Dále se práce zabývá popisem polymercementových malt a vysvětlením mechanismu tvorby polymercementové matrice. Následně jsou uvedeny objemové změny a metody, kterými lze sledovat projevy těchto změn. Experimentem je provedeno sledování objemových změn u polymercementových malt pomocí dvou vybraných metod. Je sledována i objemová změna u sádrové hmoty, která slouží pro porovnání s cementovým kompozitem.
Bachelor thesis is focused on monitoring of volume changes in polymer-modified mortars. Using Czech and foreign literature searches are processed, in which mortars in general and ongoing chemical and physical processes are described. Thesis is further concerned with description of polymer-modified mortars and with explanation of polymer-matrix forming mechanisms. The following are noticed volume changes and experimental methods of their investigation. Experiment is performed by monitoring the volume changes in polymer-modified mortars using two selected methods. For comparison volume changes in gypsum are also measured.
Description
Citation
VRABLOVÁ, S. Studium objemových změn polymercementových malt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO