Rodinný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace rodinného domu na parcele č. 2365/2 zapsána v katastrálním území Rožnova pod Radhošťěm [742937]. Objekt je navržen jako volně stojící v lehce svažitém terénu. Rodinný dům má přibližný tvar kvádru se sedlovou střechou. Dům je dvoupodlažní s částečným podsklepením. Objekt je navržen ze systému Porotherm až na svislé konstrukce v suterénu, které jsou tvořeny ze ztraceného bednění.
The Bechelor‘s thesis is focused on the design and preparation of project documentation of the family house on building estate no. 2065/3 registered in the cadastral area Rožnova pod Radhošťěm [742937]. The building is designed as a free-standing in a slightly sloping terrain. Family house has approximately form of cuboid with a gable roof. House has two floor with partial basement. The building is designed from the Porotherm system except for vertical structure in the basement, consisting of lost shuttering.
Description
Citation
TRČKA, D. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO