Silová duktilita asfaltových pojiv

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V bakalářské práci jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltových pojiv. Bude zde popsán princip a výsledky laboratorních zkoušek penetrace jehlou, bod měknutí metodou kroužek a kulička a silová duktilita. Zkoušky budou provedeny na vzorcích asfaltového pojiva s různým stupněm modifikace.
The bachelor thesis describes a laboratory characteristics of bituminous binders. There will be described the principle and results of laboratory tests, needle penetration, softening point by ring and ball and force ductility. The tests will be performed on samples of the bituminous binders with different degrees of modification.
Description
Citation
SMOLKA, Z. Silová duktilita asfaltových pojiv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO