Dvougenerační rodinný dům s bezbariérovým bytem a provozovnou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem dvougeneračního rodinného domu. Objekt je dvoupodlažní. Obytnou část v 1.NP bude využívat osoba na invalidním vozíku včetně provozovny, ve které bude udělovat drobné poradentské služby pro osoby, s obdobným osudem. V 2.NP bude bydlet druhá generace rodiny. Novostavba je navržena z vápenopískových tvárnic, stropní konstrukce tvoří skládaný keramický strop. Střechy jsou řešeny jako ploché pokryté asfaltovými pásy a dlažbou. Objekt je zateplený kontaktním systémem a provětrávanou fasádou. Prostory, které budou využívány osobami se sníženou schopností pohybu a orientace jsou řešeny bezbariérově. Pro snadnou manipulaci po objektu je navržena výšková zdviž.
The present bachelor´s thesis processed design of two generation detached house. Building has got two storeys. Living area and place of business on 1.NP will be occupy person on wheelchair. The second generation of familly will be live on the upper floor. New house is design of sand-lime block, ceilling of prefabricated rib-and-filler clay floor. Roofs are solving as flat from asphalt sheet and tiles. Object is insulated with contact thermal system and ventilated facade. Places which will be used disabled person and places of business is design with barrier free. In family house is projected lift.
Description
Citation
VESELÁ, L. Dvougenerační rodinný dům s bezbariérovým bytem a provozovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO