Geodetická dokumentace skutečného provedení areálu Obchodního centra Vrbno pod Pradědem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby. V této práci je popisován podrobně postup geodetických prací od přípravy, přes mapovací práce na stavbě, výpočetní práce až po vyhotovení veškerých částí geodetické dokumentace. Cílem práce je vyhotovení účelové mapy nového obchodního centra ve Vrbně pod Pradědem.
This bachelor works is deal with the creation of the geodetic documentation of actual construction. In this work is described in detail the process of surveying works from preparation, through the mapping work on the construction, computer work until after completion of all parts of the geodetic documentation. The aim of this work is preparation of thematic map of the new shopping center in Vrbno pod Pradědem.
Description
Citation
ZUŠŤÁK, M. Geodetická dokumentace skutečného provedení areálu Obchodního centra Vrbno pod Pradědem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO