Modelování protokolů pro management na úrovni L2

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá modelováním a simulací protokolů pro správu sítě na linkové vrstvě v nástroji OMNeT++. Jedná se o protokoly CDP, LLDP a ODR směrování. V první polovině jsou tyto protokoly popsány a v druhé polovině je naznačen jejich návrh a implementace v rámci projektu ANSA. Korektnost implementace je ověřena porovnáním simulace a reálné sítě na příkladech. V rámci práce bylo provedeno odstranění závislosti na modulu DeviceConfiguratoru používaného v knihovně ANSAINET.
This thesis deals with modelling and simulation of management protocols on the data-link layer in OMNeT++ tool. Namely protocol CDP, LLDP and ODR routing. These protocols are described in the first thesis' half and in the second half is described their design and implementation in ANSA project. Correctness of implementation is verified by comparison between simulated and real network examples. Also dependencies on module DeviceConfiguratoru were removed from ANSAINET library.
Description
Citation
RAJCA, T. Modelování protokolů pro management na úrovni L2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačové sítě a komunikace
Comittee
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ".
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO