Informační systém pro správu a řízení spolku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem tohoto projektu bylo nastudovat informace potřebné k vytvoření informačního systému pro spolek Katolický dům Dačice, analýza a specifikace požadavků na výsledek a návrh řešení a jeho implementace a testování. Software bude sloužit k podpoře řízení spolku, správě budovy a k organizování aktivit a akcí. Vyvíjen byl v jazycích PHP, HTML a JavaScript za pomocí frameworků Nette, Doctrine 2 a Booststrap 3.
The goal of this project was to study the informations needed to create information system for association Katolický dům Dačice, analysis and specification of the outcome and solution design and its implementation and testing. The software will be used to support manageing the association, administrating building and organizing activities and events. It was developed in PHP, HTML and JavaScript using frameworks Nette, Doctrine 2 and Bootstrap 3.
Description
Citation
DVOŘÁK, P. Informační systém pro správu a řízení spolku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. (člen) doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dostatečně D. Otázky u obhajoby: Která část práce byla z Vašeho pohledu nejsložitější? Vyskytly se v průběhu řešení nějaké zajímavé problémy? V kap.9 "Testování a zhodnocení výsledků", str. 56, popisujete dosti neformálně testování vyvíjeného systému. Jak by se v Nette realizovaly jednotkové testy (unit tests)? Proč nebyly použity?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO