Návrh konstrukce automatizovaného goniofotometru, polohovacího zařízení pro měření svítidel.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením goniofotometru. První část je věnována přehledu obecných druhů konstrukcí goniofotometru, jejich vlastnostem a metodám, používaným při měření. V další části je proveden návrh celého zařízení včetně univerzálního upínacího mechanismu a pohonu pro automatizované řízení.
The main subject of this bachelor’s thesis is to design goniophotometer construction for positioning of luminaires during measurement. Firs part deals with description of general goniophotometer construction, their characteristic and methods, which are used for measuring. Second part deals with design of complete appliance including all-purpose chucking mechanism and drive, for automatic control.
Description
Citation
MINÁŘ, P. Návrh konstrukce automatizovaného goniofotometru, polohovacího zařízení pro měření svítidel. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Doc.Ing.Miroslav Maňas, CSc. (předseda) doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO