Archivy a dokumentace performance art: hledání cesty mezi historií a mýtem.

Abstract
Dizertační práce se zabývá rolí archivů a jejich využitím v kurátorské a umělecké praxi s důrazem na oblast performance art. U vybraných (převážně) mezinárodních osobních a institucionálních archivů analyzuje proces jejich vzniku, metodologii a obsah. Cílem dizertace je nalézt odpovědi na následující otázky: jakým způsobem je definována dokumentace performance art a jak se s ní pracuje v rámci archivní praxe? Jak se prostřednictvím těchto archivů, umělecké a kurátorské praxe konstituuje a interpretuje historie performance art? Do jaké míry jsme schopni na základě často fragmentární dokumentace rekonstruovat uměleckou disciplínu, která je ze své ideologické povahy efemérního charakteru? Ponechávají archivy prostor pro dezinterpretaci a utváření osobní mytologie autora? Jakým způsobem je historie performance art vnímána samotnými autory a veřejností? Práce také popisuje proces návrhu a realizace projektu MAP: media archive presents ve vztahu k historii a současnosti media archivu Fakulty výtvarných umění při Vysokém učení technickém v Brně.
The PhD thesis deals with the role of archives in the contemporary artistic and curatorial practice, with an emphasis on the performance art. It also analyses the creation process, methodology and the contents of selected personal and institutional archives in both Czech and international contexts. The objective of the paper is to answer the following questions: In what way is the documentation and subsequent archiving of process-oriented forms of art performed? How is the history of the contemporary art formed and interpreted through these archives and with the help of the artistic and curatorial practice? To what extent are we able to reconstruct the history from records and performance documents that are only fragmented, thus making a reference to a real action? Do the archives leave some room for misinterpretation, creating a myth or personality cult through its system of classification of knowledge? How indeed is the performance art related to its own history; how is this history perceived by the performer alone; and how is it approached by the professional audience? The paper will also include the analysis of current state and possible solutions to the operation of the archive of the Faculty of Fine Arts, which is related to opening a dialogue among artists, theorists and institutions that might be interested in better accessibility of such an archive.
Description
Citation
PÍSAŘÍKOVÁ, J. Archivy a dokumentace performance art: hledání cesty mezi historií a mýtem. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz
Comittee
doc. MgA. Filip Cenek (předseda) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Vladimír Havlík (člen) doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-09-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO