Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě

Abstract
Kniha Otevřený přístup k vědeckým informacím si klade za cíl zmapovat situaci v České republice a ve světě, představit širšímu publiku dosažené cíle, úspěšné počiny, aktivity i záměry, o které v posledních letech usiluje česká a světová komunita otevřeného přístupu. Kniha je určena nejen pro odbornou, ale i laickou veřejnost. Neméně významným záměrem, který se odráží i v samotném stylu této knihy, je snaha přitáhnout jednotlivé zástupce celého cyklu vědeckého publikování k debatě o současných zásadních změnách ve vědecké komunikaci a poskytnout jim podklad k diskusi, o který se budou moci opřít nebo se jím alespoň inspirovat.
Description
Citation

Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Uveďte autora 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Collections
Citace PRO