Přepínatelný filtr signálu v pásmu UKV

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem přepínatelného vícekanálového filtru v pásmu ultra krátkých vln. Teoretická část je zaměřena na základní vlastnosti a principy realizace frekvenčních filtrů a vysokofrekvenčních přepínačů. Praktická část práce se soustředí na výběr vhodných komponent a kompletní návrh přepínatelného filtru signálu.
The bachelor thesis deals with the design of multi-channel switchable filter for ultra high frequency band. The theoretical part focuses on a basic features and principles of the realization of frequency filters and high frequency switches. The practical part focuses on the selection of appropriate components and complete design of switchtable signal filter.
Description
Citation
SEDLÁK, M. Přepínatelný filtr signálu v pásmu UKV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (člen) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D. (člen) Ing. Milan Motl, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO