Tenzometrická měření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá tenzometrickým měřením. Věnuje se základním principům tenzometrického měření a problémy, které mohou při měření nastat. Jsou rozebrány druhy tenzometrů, způsoby jejich aplikace a odvozeny základní úlohy pro běžné způsoby namáhání. Je zhodnocena vhodnost využití tenzometrických snímačů ve strojírenství.
This work is engaged in tensometric measuring. This work reports basic principles of tensometric measuring and problems connected with measurements. Different types of tensometres and their applications are described and elemental exercisee for common kinds of strain is infered. Suitability of tensometric sensor usage in mechanical engineering is discussed.
Description
Citation
TROJAN, V. Tenzometrická měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Karel Novotný, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Obhajoba byla zahájena prezentací bakalářské práce. Student odpověděl na zadané otázky k práci. Otázky komise: 1. Je rozdíl mezi piezoelektrickým a piezoodporovým jevem? 2. Co jsou za jednotku mikrometry na metr, a které jiné lze ješte použít. 3. Napište vztah pro deformaci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO