Automatizované pracoviště pro stanovení teplotního součinitele objemové roztažnosti kapalin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Description
Keywords
Citation
SILVESTR, J. Automatizované pracoviště pro stanovení teplotního součinitele objemové roztažnosti kapalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) Ing. Marek Bohrn, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen)
Date of acceptance
2017-08-28
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Co jsou analitické váhy( přesnost, rozlišitelnost, kablibrace...). Co jsou změny objemových měření? Jak se z programu vygenerují data? Definice rovnice pro změnu hustoty s teplotou. Jednotka hustoty. Měření koeficientu objemové roztažnosti. Přínos práce. Úroveň předložené práce je po stránce obsahové i textové velice slabá. Student odpovídal na kladené otázky nepřesně nebo vůbec.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO