Aplikace pro subjektivní hodnocení video sekvencí pro operační systém Android

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato semestrální práce je zaměřena na skupinu čtyř aktuálních video kodeků, konkrétně H.264, HEVC, VP8, VP9. Úkolem je rozhodnout na základě hodnocení dobrovolníky, který z kodeků se nejvíce hodí pro využití ke kompresi videa. V první části práce je uvedena teoretická stránka problematiky. To zahrnuje pojednání o zmíněných testovaných kodecích, popis operačního systému Android, představení vývojového nástroje Android Studio a v neposlední řadě také seznámení s používanými testovacími metodami k hodnocení video sekvencí, aby byla zaručena objektivnost výsledků práce. Druhá část práce pojednává o realizaci testování, průběhu a následném zhodnocení získaných dat.
This semestral thesis is focused on a group of four actually used video codecs, namely H.264, HEVC, VP8, VP9. The main objective is to decide on the basis of an evaluation by volunteers which one is the best suitable for video compression. The first part of thesis contains theoretical aspect od the issue. This includes a discussion about the the tested codecs, Android operating system description, performance of the Android Studio software and last but not least, introduction to the assessment methods, used to evaluate video quality, to guarantee the objectivity of the results. The secont part of thesis deals with the implementation of the testing procedure and following evaluation of the data obtained by the assessment.
Description
Citation
ŠTARHA, D. Aplikace pro subjektivní hodnocení video sekvencí pro operační systém Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (člen) Ing. Martin Sýkora (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Jaký kodek a jaké obrazové rozlišení byste doporučil ve vhodném poměru kvalita vs přenesený objem dat?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO