Sklízení elektromagnetické energie v pásmu 24 GHz

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem semestrální práce je seznámit se se základními principy sklízení elektromagnetické energie a jejím možným využitím. Pro získání energie je zvolena usměrňující (rektifikační) anténa. Ta se skládá z flíčkové planární antény, přizpůsobovacího obvodu a usměrňovače. Práce popisuje návrh jednoduché flíčkové antény pracující v pásmu 24 GHz a její přizpůsobení k mikropáskovému vedení o charakteristické impedanci 50 . Dále je navržen obvod pro impedanční přizpůsobení usměrňovače, který je realizován paralelním pahýlem. Poslední část práce popisuje několik možných variant usměrňovacího obvodu. Funkčnost navržené antény spolu s přizpůsobovacím obvodem je ověřena v programu ANSYS Designer.
The thesis describes basic principles of an electromagnetic energy harvesting and its potential use. To gain the energy, a rectenna (rectifying antenna) is selected. The rectenna consists of a patch antenna, a matching circuit and a rectifier circuit. The thesis describes a design of the patch antenna operating at 24 GHz and its matching to the microstrip line with the characteristic impedance 50 . Then, the circuit for matching the rectified is designed using an open-ended stub. The last part of the thesis describes several types of rectifier circuits to be used potentially. Functionality of the designed rectenna has been verified in ANSYS Designer.
Description
Citation
ROKOS, L. Sklízení elektromagnetické energie v pásmu 24 GHz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ladislav Polák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Sobota, Dr. (člen) Ing. Ivo Veřtát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO