Návrh na zlepšení hospodářské situace obce Nové Sedlice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zpracována na téma Účetnictví měst a obcí. Konkrétně je zaměřena na zlepšení hospodaření obce Nové Sedlice. Cílem této bakalářské práce je přiblížení základních pojmů a vztahů, které se týkají rozpočtové tématiky obce. Jednotlivě se věnuje rozpočtu obce, rozpočtovým příjmům a výdajům a zmiňuje některé základní zákonitosti a vztahy, které se mezi nimi nacházejí. Vývoj jednotlivých položek příjmů a výdajů rozpočtu zkoumá v letech 2009-2014, snaží se nalézt vlivy, které jejich vývoj ovlivňují, a odhalit, zda jsou v rozpočtu obce finanční rezervy, které mohou být dále využity pro rozvoj obce.
The main topic of the Diploma Thesis is Accountancy of towns and villages. Specifically, it focuses on improving the management of the municipality Nové Sedlice. The aim of this work is to define basic terms and relations associated to the budget topics of the village. Individual chapters focus on municipal budget and income & expenditure, and point out some of the basic patterns and relationships between them. The Thesis also examines the development of individual items of the Income & Expenditure Budgets of 2009-2014, trying to find effects that influence the development of these items, and reveal whether there are any financial reserves in the budget which can be further used for community development.
Description
Citation
VAVREČKOVÁ, Z. Návrh na zlepšení hospodářské situace obce Nové Sedlice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Mgr. Jiří Pospíšil (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zábojová (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
otázky oponenta: odpovězeno Ing. Hanušová: Kapitola č. 2 má identifikovat problémy obce, ale závěry jsou, že žádné nedostatky nejsou. Provedla jste nějakou analýzu dané obce? Jak chcete zvýšit příjmy obce? - nereagováno Prof. Rejnuš: Navrhujete vyměnit žárovku nebo celý stožár? - odpovězeno s nedostatky Ing. Kučerová: K čemu obci bude prospěšné zřizovat si spořící účet? Z čeho budou vkládány peníze na spořící účet? - odpovězeno Ing. Zábojová: Z jakého důvodu jste návrhy předložila zastupitelstvu obce a né pouze starostovi? Jak zastupitelstvo reagovalo na Vaše návrhy? - odpovězeno Ing. Pospíšil: Kolik má zastupitelstvo obce členů? - odpovězeno s chybou
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO