Posouzení informačního sytému a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Obsahem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení současného stavu informačního systému ve firmě Ing. Antonín Hrubý za účelem odhalení, zdali je nutné tento informační systém měnit a jakým způsobem. Dále bude obsahovat mé doporučení, jaká opatření by se měla implementovat s ohledem na využívání informačního systému, aby došlo k zefektivnění činnosti firmy a bylo možné rozšiřovat její působnost.
The content of this bachelor thesis is the analysis and evaluation of the current state of the information system in the company Ing. Antonín Hrubý in order to reveal whether this information system needs to be changed, and in which way. It will also contain my recommendation about the adjustments and changes that should be implemented with regard to usage of the information system to help the company work in more efficient way and make its expanding possible.
Description
Citation
MOUDRÁ, L. Posouzení informačního sytému a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno. doc. Karpíšek: Co myslíte sledováním zaměstnancům. Jak byla řešena ekonomická analýza uvedená ve Vaši práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO